wnetrza w stylu prowansalskim

wnetrza w stylu prowansalskim

W Botswanie, spółka zależna Banku Afryki nazywa Brytania Ltd (Kbal) powstał jako bank morskiej w Międzynarodowym Centrum Finansowe. Kbal miała przewodzić i zarządzać inicjatyw regionalnych Brytanii. Został on kierowany przez panią Irenę Chamney, oddelegowanego przez Lysias Sibanda za zgodą Nigel po wyzwań kierowniczych w Zimbabwe. Dwa inne kadry kierowniczej zostali oddelegowani tam. Ona z powodzeniem założyć infrastruktury bankowej Kbal i miał dobre stosunki z władzami Botswanie.

Jednak model biznesowy wybrany przez bank morzu przed krajowej Botswana handlowej licencji bankowej okazał się piętą achillesową banku bardziej, gdy ustawiony kryzys bankowy Zimbabwe w latach 2003 i 2005. Były fundamentalne różnice w sposobie pani Chamney i Chanakira widział bankowi przetrwanie i posuwają się do przodu.

Ostatecznie uznano za rozsądne dla pani Chamney opuścić bank w roku 2005. W roku 2001 KFHL zdobytą mandat jako jedynego dystrybutora kart American Express w całej Afryce, z wyjątkiem RPA. To było obsługiwane przez Kbal. Brytania Private Bank został przeniesiony z domu zniżki stać się filią Kbal powodu obowiązującej otoczenia regulacyjnego w Zimbabwe.

wnetrza w stylu prowansalskim

W 2004 Kbal został tymczasowo umieszczony pod kurateli powodu niedokapitalizowanych. Na tym etapie spółka dominująca ograniczeń regulacyjnych, które uniemożliwiły dokapitalizowanie walutowe.

Rozwiązanie zostało znalezione w zaopatrywaniu lokalnych partnerów oraz transferu 1 $ mln poprzednio realizowanego od dochodów z likwidacji Investrust do Botswany. Nigel Chanakira wziął bardziej aktywną rolę zarządzania w Kbal ze względu na jego ogromne strategiczne znaczenie dla przyszłości KFHL. Obecnie podejmuje się wysiłki, aby uzyskać lokalną komercyjnych bankowego w Botswanie, jak również. Gdy to zostało nabyte istnieją dwa możliwe scenariusze, a mianowicie utrzymania obie licencje lub rezygnację z licencji morskiej.

Artykuł dzięki: