wnetrza rustykalne aranzacje

wnetrza rustykalne aranzacje Prezes założyciel przekazał pałeczkę Lysias Sibanda w 1999 roku wszedł do roli prezesa i wiceprezesa zarządu Grupy krześle. Jego zadaniem było teraz, aby kontynuować i przewodzić globalnych i regionalnych niszowych rynków finansowych. Kilka lat później nastąpiła kolejna zmiana warty, jak

Franky Kufa wkroczył jako CEO Grupy zastąpić Sibanda, który zrezygnował ze względów medycznych. Można argumentować, że te płynne przejścia były spowodowane faktem, że baton został przechodzącej dyrektorów założycieli.

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby pracowników ze względu na uzupełnienie projektu komercyjnego banku, kwestie kultury pojawiły. W konsekwencji KFHL zaangażowane w program inkulturacji powstałego w rewolucji kultury mianem „zespołu Kingdom”. Kultura ta musiała zostać wzmocniona z powodu rozcieńczenia przez znaczących fuzji i przejęć, znacznej rotacji pracowników ze względu na wzrost konkurencji, emigracji do zielonych pastwisk i profilu wiekowego pracowników zwiększone ryzyko wysokiej mobilności i oszukańczych działań w zmowie z członków społeczeństwa , Kultura zmiany są trudne do przeprowadzenia, a ich skuteczność jeszcze trudniejsze do oszacowania.

W 2004 roku, z dużą rotacją pracowników na poziomie około 14%, strategii kompensacji Ten pierścień krytyczne umiejętności obronne podoba i skarbiec został wdrożony. Ze względu na niskie marże i stresu finansowego doświadczonego w 2004 KFHL stracił ponad 341 pracowników ze względu na obwarowania, naturalne ścieranie i emigracji. To było do przyjęcia, ponieważ rentowność spadła, podczas gdy koszty pracownicze wzrosły. Na tym etapie koszty osobowe stanowiły 58% wszystkich wydatków.

Pomimo imponującego wzrostu, wyniki finansowe, gdy inflacja dostosowana była przeciętna. Faktycznie pozycja straty odnotowano w roku 2004. Wzrost ten był znacznie ograniczony przez warunki hiperinflacji i restrykcyjnego otoczenia regulacyjnego.

Wniosek

Ten artykuł pokazuje określenie przedsiębiorców przeforsować do realizacji swoich marzeń, pomimo znacznych kursów. W kolejnym artykule będziemy sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją Nigel Chanakira w ugruntowaniu jego inwestycji.

Artykuł dzięki: