wnetrza urzadzanie mieszkania

wnetrza urzadzanie mieszkania W 2004 roku, po zamknięciu trzy oddziały w sklepie w racjonalizacją było 16 oddziałów w sklepie i 9 placówek bankowych koronę.

Wejście do bankowości komercyjnej prawdopodobnie odbędzie się w niewłaściwym czasie, biorąc pod uwagę rychłe zmiany w sektorze bankowym. bankowość komercyjna ma zapewnić niskie depozyty, jednakże za cenę ogromnych kosztów personelu i zarządzania zasobami ludzkimi powikłań. Nigel przyznaje, że z perspektywy czasu, to może być opóźnione lub odbywa się w wolniejszym tempie. Jednak zapotrzebowanie na zwiększenie udziału w rynku w branży konkurencyjnym wymagała tego. Inną przyczyną utrzymującego się z komercyjnym projekcie bankowym było to, że z wcześniejszych umów z Meikles Afryce. Możliwe jest, że Meikles Afryce zostały sprzedane na kapitale odbierającego czynienia z tyłu obietnic do angażowania się w bankowości w sklepie, co zwiększyłoby przychody spółek zależnych.

Innowacyjnych produktów i usług

KFHL kontynuował agresywne dążenie do innowacyjności produktów. Po niepowodzeniu projektu KFX, CurrencyKing powstała, aby kontynuować pracę. Jednak ta została zniesiona w listopadzie 2002 roku przez ministrów rządu interwencji, gdy kantor zostały zakazane w celu wyeliminowania handlu równoległego rynku walutowym.

Niestety tej decyzji rządowej został błędnym dla nie tylko go nie pozbyć walutowego handlu równoległego, ale pojechaliśmy pod ziemią, stało się bardziej opłacalne, a następnie rząd stracił kontrolę nad zarządzaniem kursu.

W październiku 2002 roku KFHL założona Brytania Leasing po uzyskaniu licencji dom finanse. Jego zadaniem było wykorzystać możliwości handlu z tytułu leasingu, najmu dzierżawy oraz krótkoterminowych produktów finansowych.

Rozbudowa Regionalnego

Około 2000 roku stało się jasne, że rynek krajowy był bardzo konkurencyjny, z ograniczonymi perspektywami dalszego rozwoju.
Artykuł dzięki: